Kiểm kê thông minh với RFID

Kiểm kê thông minh với RFID

Không chỉ tránh thất thoát hàng hóa, việc nắm được số lượng hàng tồn theo thời gian thực còn giúp tăng doanh số của cửa hàng. Có rất nhiều cửa hàng bị mất khách do hết hàng, do báo nhập hàng quá muộn. Với việc đếm hàng tồn nhanh chóng với RFID, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này.

Kiểm tra hàng tồn bất cứ khi nào

Với hệ thống RFID, người dùng có thể nhanh chóng đếm hàng hóa ở khoảng cách xa mà không cần quét trực tiếp từng sản phẩm. Chỉ với lợi thế này,