Ứng dụng RFID trong quản lý sản xuất

1. Quản lý sản xuất với RFID bạn sẽ có thể

 • Giám sát từng bước tại sản xuất của bạn.
 • Theo dõi và xác minh các thành phần, hàng hóa thành phẩm, lắp ráp phụ.
 • Hợp lý hóa hoạt động dây chuyền lắp ráp.
 • Ngăn ngừa lỗi trong quy trình lắp ráp thủ công.
 • Cải thiện dòng nguyên liệu và hậu cần.

2. Hệ thống quản lý sản xuất ứng dụng RFID cung cấp

 • Loại bỏ việc tiếp nhận quy trình thủ công hoặc trên giấy đối với người mới
 • Hướng dẫn quy trình sản xuất cho bên dây chuyền lắp ráp một cách dễ dàng
 • Xác minh tất cả các thành phần và bộ phận đối với sản phẩm Hóa đơn vật liệu (BOM)
 • Bảng điều khiển trạng thái thời gian thực để giám sát năng lực sản xuất đánh giá theo KPI.
 • Loại bỏ việc bổ sung, chấp vá nhân công không chuyên
 • Theo dõi quá trình làm việc gọi tắc là (WIP)
 • Giám sát dòng nguyên liệu đến dây chuyền sản xuất / lắp ráp
 • Xác nhận nhanh chóng các đơn hàng thường xuyên theo bảng kê khai hàng hóa.

3. Các ứng dụng của hệ thống RFID quản lý sản xuất

 • Truy xuất nguồn gốc ngược.
 • Theo dõi quá trình sản xuất.
 • Theo dõi đơn hàng sản xuất.
 • Xác minh hóa đơn nguyên vật liệu (BOM).
 • Liên kết và lắp ráp các thành phần sản phẩm.
 • Kiểm soát chất lượng nội tuyến.
 • Dự tính được thời gian bảo trì, bảo dưỡng máy móc.
 • Nâng cao kỹ năng và chuyên môn vận hành máy móc hay thiết bị cụ thể.
 • Nâng cao trình độ giao tiếp, điều hành.
 • Sản xuất theo các đơn hàng tùy chỉnh.

4. Lợi ích của hệ thống quản lý sản xuất

 • Giảm chi phí hoạt động.
 • Loại bỏ các thao tác thủ công bằng tay như kiểm đếm, tìm nguyên vật liệu…
 • Cung cấp đủ và đúng số lượng nguyên vật liệu cho từng quy trình cụ thể.
 • Giảm bớt chi phi thừa cho các nguyên vật liệu chưa cần dùng.
 • Giảm bớt việc tái sản xuất do lỗi trong việc sử dụng và lắp ráp thủ công.
 • Mang lại cái nhìn tổng thể cho quản lý. Giảm bớt lỗi trong dây chuyền lắp ráp.
 • Giảm thời gian truy xuất thông tin.
 • Tăng tính linh hoạt trong sản xuất và cá nhân hóa trong sản phẩm từ đó góp phần cải thiện doanh thu.

Liên hệ với chúng tôi

error: Content is protected !!
Call Now Button