Trackify – Nền tảng giám sát tài sản, hàng hóa tự động bằng RFID

Ứng dụng RFID trong quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất với RFID sẽ mang lại cho bạn một cái nhìn toàn diện và tổng thể quá trình sản xuất một cách chi tiết và tối ưu nhất.

1. Quản lý sản xuất với RFID bạn sẽ có thể:

 • Giám sát từng bước tại sản xuất của bạn.
 • Theo dõi và xác minh các thành phần, hàng hóa thành phẩm, lắp ráp phụ.
 • Hợp lý hóa hoạt động dây chuyền lắp ráp.
 • Ngăn ngừa lỗi trong quy trình lắp ráp thủ công.
 • Cải thiện dòng nguyên liệu và hậu cần.

2. Hệ thống quản lý sản xuất ứng dụng RFID cung cấp:

 • Loại bỏ việc tiếp nhận quy trình thủ công hoặc trên giấy đối với người mới
 • Hướng dẫn quy trình sản xuất cho bên dây chuyền lắp ráp một cách dễ dàng
 • Xác minh tất cả các thành phần và bộ phận đối với sản phẩm Hóa đơn vật liệu (BOM)
 • Bảng điều khiển trạng thái thời gian thực để giám sát năng lực sản xuất đánh giá theo KPI.
 • Loại bỏ việc bổ sung, chấp vá nhân công không chuyên
 • Theo dõi quá trình làm việc gọi tắc là (WIP)
 • Giám sát dòng nguyên liệu đến dây chuyền sản xuất / lắp ráp
 • Xác nhận nhanh chóng các đơn hàng thường xuyên theo bảng kê khai hàng hóa.

3. Các ứng dụng của hệ thống RFIF quản lý sản xuất:

 • Truy xuất nguồn gốc ngược.
 • Theo dõi quá trình sản xuất.
 • Theo dõi đơn hàng sản xuất.
 • Xác minh hóa đơn nguyên vật liệu (BOM).
 • Liên kết và lắp ráp các thành phần sản phẩm.
 • Kiểm soát chất lượng nội tuyến.
 • Dự tính được thời gian bảo trì, bảo dưỡng máy móc.
 • Nâng cao kỹ năng và chuyên môn vận hành máy móc hay thiết bị cụ thể.
 • Nâng cao trình độ giao tiếp, điều hành.
 • Sản xuất theo các đơn hàng tùy chỉnh.

4. Lợi ích của hệ thống quản lý sản xuất

 • Giảm chi phí hoạt động.
 • Loại bỏ các thao tác thủ công bằng tay như kiểm đếm, tìm nguyên vật liệu…
 • Cung cấp đủ và đúng số lượng nguyên vật liệu cho từng quy trình cụ thể.
 • Giảm bớt chi phi thừa cho các nguyên vật liệu chưa cần dùng.
 • Giảm bớt việc tái sản xuất do lỗi trong việc sử dụng và lắp ráp thủ công.
 • Mang lại cái nhìn tổng thể cho quản lý. Giảm bớt lỗi trong dây chuyền lắp ráp.
 • Giảm thời gian truy xuất thông tin.
 • Tăng tính linh hoạt trong sản xuất và cá nhân hóa trong sản phẩm từ đó góp phần cải thiện doanh thu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Call Now Button