Trackify – Leader in RFID Solutions

Inditex triển khai công nghệ RFID trong các cửa hàng của mình

Công nghệ RFID mã hóa từng hàng may mặc trong các trung tâm hậu cần, có nghĩa là khi các lô hàng đến cửa hàng hai lần một tuần, hệ thống sẽ xác định ngay kích cỡ và mẫu mã nào cần bổ sung. Tương tự, hệ thống thúc đẩy dịch vụ khách hàng nâng cao bằng cách cho phép, với sự trợ giúp của công nghệ tiên tiến, xác định ngay kích thước sẵn có tại cửa hàng, ở các cửa hàng lân cận hoặc trực tuyến.

Dự án đã hoạt động tại hơn 700 cửa hàng Zara và đang trong quá trình triển khai trên cơ sở rộng rãi hơn. Tất cả các trung tâm hậu cần của Zara đều đã có công nghệ hoạt động đầy đủ và Tập đoàn dự kiến sẽ lắp đặt công nghệ này trong tất cả các cửa hàng Zara vào năm 2016 với kế hoạch triển khai dần dần trên các chuỗi còn lại của mình sau đó. Đối với Pablo Isla, việc triển khai công nghệ thế hệ tiếp theo này là “một trong những thay đổi quan trọng nhất trong cách hoạt động của các cửa hàng của Tập đoàn”.

Liên hệ với chúng tôi

error: Content is protected !!
Call Now Button