Hệ thống MES là gì ? Vì sao doanh nghiệp sản xuất cần hệ thống MES ?

MES là gì?

MES là hệ thống quản lý sản xuất tổng hợp tập trung vào việc điều khiển, giám sát thời gian thực, quản lý lịch sử công việc và lưu thông hàng hóa, nắm bắt tình trạng, quản lý hàng lỗi,… Nhờ có MES, các doanh nghiệp sản xuất việc có thể nắm bắt mọi thông tin phát sinh tại nơi sản xuất theo thời gian thực, từ đó không chỉ cải thiện công đoạn sản xuất mà còn đưa ra quyết định tối ưu nhất để quản lý vận hành sản xuất.

MES đã và đang phát triển hàng ngày với nhiều kiến thức hơn được tích hợp vào nó. Internet of Things (IoT) đã được hình dung như là một phần không thể tách rời của ngành công nghiệp sản xuất, nó sẽ tác động đến tất cả các lĩnh vực từ việc lập kế hoạch đến khi giao hàng, điều này cũng sẽ tác động đến MES. Kết hợp MES và IoT lại tạo nên khái niệm MES 4.0. Nó cấu hình lại việc quản lý hệ thống sản xuất, chất lượng, bảo trì và kiểm kê; MES 4.0 là một nhà máy thông minh trên cơ sở tích hợp các trụ cột: Sản Xuất, Chất Lượng, Tồng Kho, Bảo Trì; thông qua các đối tượng thông minh để cung cấp các quy trình thông minh.

MES đã được phân thành bốn chức năng; Sản xuất, chất lượng, hàng tồn kho và bảo trì. Bài viết này tập trung vào bốn lĩnh vực này liên quan đến lính vực IOT. Thông qua đó cố gắng phát triển một khái niệm cho MES 4.0. Phân tích dự đoán mức độ mà IoT có thể được sử dụng trong quản lý sản xuất, tồn kho, bảo trì và chất lượng.

Vai trò của hệ thống MES với doanh nghiệp sản xuất là gì ?

Ngày nay, nhiều công nghệ mới đang được đưa vào hoạt động sản xuất, nhưng MES, đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, đã được xem như một yếu tố cơ bản của chuyển đổi số. Các công nghệ như thực tế mở rộng, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và cạnh, di động và Auto-ID đang được tích hợp vào các giải pháp MES.Tương tự, các máy móc thông minh, cảm biến và nền tảng IIoT đang mở rộng khả năng tích hợp vào các hệ thống doanh nghiệp như MES. Bất kể những tin đồn về sự sụp đổ tiềm năng của các giải pháp MES, sự thật là nhiều chức năng và tính năng được cung cấp bởi MES không thể được thay thế bằng các nền tảng IIoT mới, ngay cả với các phân tích và ứng dụng. Một mình các thiết bị và nền tảng IIoT không cung cấp nhiều khả năng mới cho các nhà sản xuất vì chúng không thể cung cấp bối cảnh hoạt động cho dữ liệu, không thể kích hoạt các hành động để đáp ứng với dữ liệu và không được thiết kế để sắp xếp các quy trình trong toàn bộ nhà máy và chuỗi giá trị.

Nhiều quy trình sản xuất cần con người trong vòng lặp và MES cung cấp nền tảng đó. MES không tự cung cấp giải pháp Sản xuất Kỹ thuật số. Nó cần được tích hợp vào nền tảng kỹ thuật số của hệ thống. Với sự ra đời của IoT và khối lượng dữ liệu khổng lồ mà nó thu được trong hệ sinh thái, MES đã phát triển từ một chức năng hạn chế, cứng, mã hóa thành các thiết kế mô đun linh hoạt hơn, có thể được điều chỉnh để phù hợp với các nhu cầu và cấu hình khác nhau cho doanh nghiệp, gọi là các MES thế hệ mới. Cũng như các thế hệ sản xuất công nghệ cao trước đây, một hệ thống thực hiện sản xuất (MES) vẫn là trung tâm. Trong một số cách, vai trò của nó thậm chí còn quan trọng hơn so với trong quá khứ. Các nền tảng IoT hiện nay đang bước vào với các chức năng liên kết dữ liệu, phân tích và Machine Learning : những điều mà một hệ thống MES truyền thống không thể thực hiện được. Với IoT trong hình, hệ thống có thể chuyển từ báo cáo quản lý trực tiếp các thông số tại nơi sản xuất sang thực hiện các ứng dụng dựa trên phân tích cứng như phân tích dự đoán, Dashboardcó thể định cấu hình người dùng linh hoạt, trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ cho phép hiểu biết sâu sắc cho mọi cấp độ.

Được kết nối với IoT, MES sau đó sẽ có thể làm việc với & kết nối với nhiều loại thiết bị đa dạng dựa trên các công nghệ mới nhất như di động, thiết bị wearable và AR. Các giải pháp MES sẽ cung cấp các tính năng quan trọng cần có để tích hợp Hoạt động vào chiến lược Chuyển đổi số:

 • Thông tin chi tiết thông minh. Dữ liệu thô được thu thập từ máy móc và công nhân trong quá trình sản xuất phải được chuyển thành thông tin bằng cách thêm bối cảnh và tổ chức. Bối cảnh bao gồm dữ liệu về thông số kỹ thuật của sản phẩm, bước xử lý, con người và thiết bị liên quan đến hoạt động khi đo dữ liệu như một phép đo kích thước hoặc điều kiện môi trường.
 • Tổ chức dữ liệu được lưu trữ : cũng rất quan trọng để cho phép các chế độ xem tham gia dữ liệu từ nhiều hoạt động để phân tích tương quan và nguyên nhân gốc. Việc tổ chức dữ liệu giúp dễ dàng tổng hợp dữ liệu thành các số liệu quan trọng và các chỉ số hiệu suất chính (KPIs). Nó giúp đưa con người vào vòng lặp để đưa ra quyết định tốt hơn một cách nhanh chóng.
 • Quản lý dữ liệu và quản trị. Sự phổ biến của các ứng dụng tùy chỉnh trong sản xuất có thể dẫn đến vô số các silo dữ liệu không được phối hợp để tạo điều kiện tích hợp và tổng hợp. Cơ sở dữ liệu MES cung cấp quản trị thực tế, thông qua mô hình dữ liệu tập trung vào sản xuất và giao diện tích hợp, duy trì dữ liệu sạch sẽ, chuẩn hóa và được tổ chức để tạo điều kiện tham gia và tìm kiếm trên dữ liệu trong doanh nghiệp.
 • Tiêu chuẩn hóa và kiểm soát. MES quản lý và thực thi mọi khía cạnh của các bước công việc bao gồm thiết bị, vật liệu và thu thập dữ liệu cho các quy trình tự động và thủ công. MES thi hành các chính sách và quy tắc để đảm bảo rằng mọi người và thiết bị đang hoạt động như họ mong muốn. Việc tiêu chuẩn hóa làm cho các quy trình sản xuất có thể lặp lại với hiệu suất và chất lượng phù hợp.
 • Hành động đáp ứng. Các function MES bao gồm các phương thức để xử lý các sự kiện hướng ngoại lệ trong quá trình sản xuất. Các sự kiện hoặc sự cố như khiếm khuyết nghi ngờ hoặc quá trình bất thường. MES là hệ thống tự nhiên để nhận các loại thông báo và cảnh báo này từ nền tảng phân tích IIoT. Trong MES, các kích hoạt này có thể bắt đầu các quy trình để ghi lại sự khác biệt, thay đổi cài đặt thiết bị hoặc hướng dẫn vận hành dựa trên điều kiện được phát hiện tự động.
 • Kết nối và chủ đề kỹ thuật số. MES cung cấp một cầu nối tích hợp giữa các hệ thống doanh nghiệp và nhà máy chính bao gồm hệ thống PLM của kỹ thuật, và hệ thống ERP mua sắm, hàng tồn kho và quản lý chi phí. Việc tích hợp này có thể được phối hợp để cung cấp một luồng kỹ thuật số liên kết đặc điểm thiết kế kỹ thuật của sản phẩm với quy trình Thực thi sản phẩm và thậm chí các dịch vụ bảo trì sản phẩm theo cách tạo điều kiện duy trì bản sao kỹ thuật số cho từng đơn vị sản phẩm vật lý .

Nhu cầu về dữ liệu nhà máy thời gian thực hơn và kết nối toàn doanh nghiệp đang tiếp nhiên liệu cho mối quan tâm đến MES. Các công nghệ IIoT là một sự bổ sung tuyệt vời cho bối cảnh sản xuất IT , tuy nhiên, vì những lý do được liệt kê ở trên, MES cần thiết hơn bao giờ hết như là một phần nền tảng cho chiến lược Sản xuất Kỹ thuật số.

Lợi ích của Hệ thống thực thi sản xuất MES

 • Tăng cường sử dụng thiết bị : Hệ thống MES cho phép các nhà sản xuất biết việc sử dụng thiết bị thực tế. Với kiến thức này, bạn có thể điều chỉnh công việc của thiết bị, tối ưu hóa các vật liệu được sử dụng và ảnh hưởng tốt nhất đến người vận hành.
 •  Lưu giữ hồ sơ và phân tích dữ liệu tốt hơn: MES (Hệ thống thực thi sản xuất) cho phép thiết lập hồ sơ chỉ liên quan đến việc sử dụng máy móc, công việc và lô. Điều này mang lại một số lợi thế. Đầu tiên, có sự theo dõi tốt hơn các vật liệu thực tế được sử dụng, tăng trách nhiệm sử dụng thiết bị cho các đội chuyên dụng, điều này thường làm giảm chi phí không chất lượng. Thứ hai, nếu xảy ra sự cố về chất lượng, theo dõi lô sẽ liên kết câu hỏi trả về của từng lô riêng lẻ.
 • Bạn có thể tính đến tiến độ thời gian thực của sản xuất so với công việc và cho phép người vận hành vận hành có thông tin rất hữu ích để cho phép nếu cần thiết để sửa đổi tỷ lệ và điều chỉnh các biến đổi năng suất.

Chức năng của hệ thống MES

 • Quản trị việc xác định sản phẩm (Management of product definitions): bao gồm điều khiển và trao đổi việc lưu trữ với các hệ thống dữ liệu chủ như công nghệ sản xuất sản phẩm, pha chế nguyên liệu, giá trị đặt biến quá trình, quá trình và dữ liệu các công thức tất cả được tập trung vào việc xác định bằng cách nào để làm ra sản phẩm.
 • Quản lý các nguồn lực (Management of resources): bao gồm đăng ký, trao đổi và phân tích các thông tin nguồn lực, mục đích để chuẩn bị và thực thi các yêu cầu sản xuất với các nguồn lực trong điều kiện cho phép và sẵn sàng.
 • Lập kế hoạch (quá trình sản xuất)( Scheduling): các hoạt động này quyết định kế hoạch sản xuất như là việc thu thập các yêu cầu công việc để đáp ứng yêu cầu sản xuất, đặc biệt được nhận từ nguồn ERP hoặc được chỉ định hệ thống lập biểu và lên kế hoạch nâng cao, tạo ra việc sử dụng tối ưu các nguồn lực tại chỗ.
 • Phân phối các yêu cầu sản xuất (Dispatching production orders): phụ thuộc vào các loại quá trình sản xuất có thể bao gồm việc phân phối mẻ sản xuất, chạy và thực hiện công việc, chuyển các công việc này tới trung tâm công việc và điều chỉnh các điều kiện không mong đợi.
 • Thực hiện các yêu cầu sản xuất (Execution of production orders): việc điều hành thực tế được thực hiện bởi các hệ thống điều khiển quá trình, MES có thể thực hiện kiểm tra các nguồn lực và thông báo cho hệ thống khác về diễn biến của các quá trình sản xuất.
 • Thu thập dữ liệu sản xuất (Collection of production data): bao gồm thu thập, lưu trữ và trao đổi dữ liệu quá trình, các trạng thái thiết bị, nguyên liệu nhiều thông tin và bảng biểu sản xuất trong cả lịch sử dữ liệu và các cơ sơ dữ liệu liên quan.
 • Các phân tích thực hiện sản xuất (Production performance analysis): tạo ra các thông tin hữu ích từ các dữ liệu được thu thập về trạng thái hiện tại của sản xuất, như tổng quan tiến trình làm việc và quá trình sản xuất trong quá khứ, hiệu quả hoạt động của toàn bộ thiết bị hay bất kỳ chỉ thị sản xuất khác.
 • Theo dõi việc sản xuất (Production Track & Trace): đăng ký và gọi ra các thông tin liên quan để giới thiệu toàn bộ lịch sử của các lô, các yêu cầu hoặc thiết bị.

Nhóm doanh nghiệp nên ứng dụng ngay MES vào quản lý

 • Doanh nghiệp muốn áp dụng nền tảng và quy trình tiêu chuẩn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để cải tiến khả năng sản xuất, chế tạo.
 • Doanh nghiệp muốn trực tiếp xây dựng / vận hành hệ thống để tối ưu hóa vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp muốn áp dụng chức năng cốt lõi và xem xét hiệu quả trước, sau đó mới từng bước mở rộng hệ thống.

Liên hệ với chúng tôi

error: Content is protected !!
Call Now Button