15 câu hỏi cần trả lời trước khi triển khai hệ thống quản lý tài sản bằng rfid

1. Bạn đang cố gắng để đạt được điều gì?

Bước đầu tiên là hiểu mục tiêu của công ty bạn đối với hệ thống này.

2. Quy trình quản lý và theo dõi tài sản của công ty bạn hiện tại đang diễn ra như nào?

Chúng ta cần hiểu rõ các quy trình quản lý tài sản hiện tại trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi mới nào để xác định được các trở ngại và thách thức chính cần phải giải quyết.

3. Những vấn đề hay lỗ hổng trong hệ thống hiện tại của bạn là gì?

Việc xác định đúng vấn đề cơ bản, giúp chúng ta lên được khung giải pháp phù hợp ngay từ đầu.

4. Cho đến nay, những vấn đề này đang được giải quyết như thế nào (nếu có)

Xác định được cách giải quyết các vấn đề hiện tại của bạn trong trường hợp RFID chưa được áp dụng.

5. Một hệ thống hoàn hảo trông sẽ như thế nào?

Những hiểu biết sâu sắc về một hệ thống hoàn hảo giúp thúc đẩy chúng ta đi đúng hướng khi xây dựng một hệ thống mới.

6. Công ty, nhà máy có ngân sách đầu tư cho hệ thống mới không? Nếu có thì bao nhiêu?

Tiến hành nghiên cứu mà không có ngân sách có thể đặt ra những kỳ vọng không thực tế.

7. Có bao nhiêu nhân viên hiện đang tham gia vào quy trình quản lý tài sản?

Đối với một số hệ thống, chúng ta cần trang bị thiết bị chuyên dụng cho nhân viên tham gia. Biết được số lượng nhân viên là cơ sở để chúng ta dự kiến số lượng thiết bị cần thiết.

8. Bạn sẽ theo dõi những tài sản nào?

Việc xác định được rõ những loại tài sản nào cần theo dõi bằng RFID giúp chúng ta có thể giới hạn được phạm vi về số lượng thẻ và thiết bị cần đầu tư.

9. Có bất kỳ lưu ý hay ràng buộc nào về cách thức gắn thẻ (kích thước, nhiệt độ, bề mặt…) vào các tài sản này không?

Thông tin này giúp chúng ta thu hẹp hơn nữa về lựa chọn loại thẻ cũng như các thiết bị liên quan khác.

Các thành phần hệ thống quản lý tài sản bằng RFID
Các thành phần hệ thống quản lý tài sản bằng RFID
10. Có tài sản nào chứa chất lỏng không?

Thu hẹp lựa chọn các thẻ RFID phù hợp với các bề mặt dán thẻ chứa chất lỏng bên trong làm ảnh hưởng tới việc trao đổi tín hiệu.

11. Khoảng bao nhiêu tài sản cần được gắn thẻ tại một thời điểm?

Thông tin này giúp chúng ta tính toán được số lượng thẻ tối thiểu cần có.

12. Bao nhiêu vùng đọc cần phải lắp đặt?

Thông tin này giúp tính toán phạm vi dự án liên quan đến số lượng phần cứng cần thiết.

13. Tài sản di chuyển qua vùng đọc ở tốc độ nhanh hay chậm?

Giúp chúng ta lựa chọn loại thiết bị và cấu hình phù hợp

14. Bạn có yêu cầu xác định vị trí của tài sản theo thời gian thực hay không?

Là cơ sở để lựa chọn loại hệ thống RFID phù hợp.

15. Có bất kỳ ràng buộc nào về thời gian trong quá trình lắp đặt hệ thống không?

Đặt một mốc thời gian thực tế để tránh những kỳ vọng phi thực tế.

Liên hệ với chúng tôi

error: Content is protected !!
Call Now Button