Ứng dụng RFID trong quản lý bệnh viện

1. Hiệu quả quản lý bệnh viện bằng ứng dụng RFID

 • Xác định vị trí và bảo vệ tài sản y tế.
 • Giám sát nhân viên và bệnh nhân với thông tin vị trí theo thời gian thực.
 • Ngăn chặn vấn đề nhận nhầm em bé sơ sinh hoặc các vấn nạn tráo/đổi em bé sơ sinh.
 • Phản ứng nhanh hơn với các tình huống khẩn cấp.
 • Mang lại sự yên tâm cho bệnh nhân & gia đình.

2. Ứng dụng RFID quản lý bệnh viện cung cấp

 • Quản lý quy trình làm việc của nhân viên, theo dõi thời gian thăm khám của bệnh nhân.
 • Kiểm soát việc ra vào các khu vực cách ly quan trọng.
 • Xác định đúng trẻ sơ sinh cho từng mẹ, ngăn chặn việc bắt cóc trẻ sơ sinh và nhận nhầm trẻ.
 • Thông tin vị trí thời gian thực về tất cả các nguồn lực
 • Phản ứng nhanh hơn với các tình huống khẩn cấp
 • Theo dõi và giám sát tài sản bệnh viện

3. Các ứng dụng của hệ thống chăm sóc sức khỏe RFID

 • Theo dõi và bảo đảm an toàn cho bệnh nhân.
 • Theo dõi và bảo đảm an toàn cho bác sĩ.
 • Theo dõi và bảo đảm an toàn cho trẻ sơ sinh.
 • Theo dõi và bảo đảm an toàn cho người cao tuổi.
 • Theo dõi tài sản bệnh viện 24/7.
 • Theo dõi tài sản xe trong cứu thương.

4. Lợi ích mang lại

 • Giảm vấn đề lãng phí tài nguyên, tăng tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư.
 • Tăng cường an ninh cho bệnh nhân, trẻ sơ sinh, bác sĩ và y tá.
 • Cải thiện quy trình làm việc và sự xuyên suốt của nhân viên.
 • Tối ưu hóa tác vụ làm việc sử dụng triệt để quỹ thời gian làm việc cho nhân viên.
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ và sự hài lòng cho bệnh nhân và gia đình.
 • Mang lại lợi thế cạnh tranh trực tiếp so với đối thủ. 

Liên hệ với chúng tôi

error: Content is protected !!
Call Now Button