Trackify – Nền tảng giám sát tài sản, hàng hóa tự động bằng RFID

Ứng dụng RFID trong quản lý bệnh viện

Ứng dụng RFID cải thiện sự an toàn, quy trình làm việc và hiệu quả trong bệnh viện, phòng khám, trung tâm phục hồi chức năng và các cơ sở chăm sóc sức khỏe cao cấp.

1. Hiệu quả quản lý bệnh viện bằng ứng dụng RFID

 • Xác định vị trí và bảo vệ tài sản y tế.
 • Giám sát nhân viên và bệnh nhân với thông tin vị trí theo thời gian thực.
 • Ngăn chặn vấn đề nhận nhầm em bé sơ sinh hoặc các vấn nạn tráo/đổi em bé sơ sinh.
 • Phản ứng nhanh hơn với các tình huống khẩn cấp.
 • Mang lại sự yên tâm cho bệnh nhân & gia đình.

2. Ứng dụng RFID quản lý bệnh viện cung cấp

 • Quản lý quy trình làm việc của nhân viên, theo dõi thời gian thăm khám của bệnh nhân.
 • Kiểm soát việc ra vào các khu vực cách ly quan trọng.
 • Xác định đúng trẻ sơ sinh cho từng mẹ, ngăn chặn việc bắt cóc trẻ sơ sinh và nhận nhầm trẻ.
 • Thông tin vị trí thời gian thực về tất cả các nguồn lực
 • Phản ứng nhanh hơn với các tình huống khẩn cấp
 • Theo dõi và giám sát tài sản bệnh viện

3. Các ứng dụng của hệ thống chăm sóc sức khỏe RFID

 • Theo dõi và bảo đảm an toàn cho bệnh nhân.
 • Theo dõi và bảo đảm an toàn cho bác sĩ.
 • Theo dõi và bảo đảm an toàn cho trẻ sơ sinh.
 • Theo dõi và bảo đảm an toàn cho người cao tuổi.
 • Theo dõi tài sản bệnh viện 24/7.
 • Theo dõi tài sản xe trong cứu thương.

4. Lợi ích mang lại

 • Giảm vấn đề lãng phí tài nguyên, tăng tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư.
 • Tăng cường an ninh cho bệnh nhân, trẻ sơ sinh, bác sĩ và y tá.
 • Cải thiện quy trình làm việc và sự xuyên suốt của nhân viên.
 • Tối ưu hóa tác vụ làm việc sử dụng triệt để quỹ thời gian làm việc cho nhân viên.
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ và sự hài lòng cho bệnh nhân và gia đình.
 • Mang lại lợi thế cạnh tranh trực tiếp so với đối thủ. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Call Now Button