Ứng dụng RFID trong quản lý bệnh viện

1. Hiệu quả quản lý bệnh viện bằng ứng dụng RFID

  • Xác định vị trí và bảo vệ tài sản y tế.
  • Giám sát nhân viên và bệnh nhân với thông tin vị trí theo thời gian thực.
  • Ngăn chặn vấn đề nhận nhầm em bé sơ sinh hoặc các vấn nạn tráo/đổi em bé sơ sinh.
  • Phản ứng nhanh hơn với các tình huống khẩn cấp.
  • Mang lại sự yên tâm cho bệnh nhân & gia đình.

2. Ứng dụng RFID quản lý bệnh viện cung cấp

  • Quản lý quy trình làm việc của nhân viên, theo dõi thời

Ứng dụng RFID trong quản lý bệnh viện Read More »