Ứng dụng RFID trong quản lý bệnh viện

1. Hiệu quả quản lý bệnh viện bằng ứng dụng RFID

Việc ứng dụng RFID trong các quy trình quản lý tại bệnh viện mang lại nhiều hiệu quả, như:

  • Xác định vị trí và bảo vệ tài sản y tế.
  • Giám sát nhân viên và bệnh nhân với thông tin vị trí theo thời gian thực.
  • Ngăn chặn vấn đề nhận nhầm em bé sơ sinh hoặc các vấn nạn tráo/đổi em bé sơ sinh.
  • Phản ứng nhanh hơn với các tình huống khẩn cấp.
  • Mang lại sự yên tâm cho bệnh nhân & gia đình.

2. Ứng

Ứng dụng RFID trong quản lý bệnh viện Read More »