Ứng dụng công nghệ RFID để theo dõi Pallet và Thùng hàng

Những ưu điểm của công nghệ RFID trong định danh và quản lý tài sản

Triển khai ứng dụng công nghệ RFID để theo dõi liên tục thông tin vị trí và tình trạng của pallet một cách liên tục. Nó giúp giảm nhân công theo dõi thủ công, nâng cao hiệu quả công việc, tăng cường tính minh bạch của chuỗi cung ứng, giảm chi phí và cải thiện độ chính xác của dữ liệu. Hơn nữa, RFID giúp các công ty cho thuê quản lý tốt hơn một số lượng lớn KLT và pallet có thể tái sử

Ứng dụng công nghệ RFID để theo dõi Pallet và Thùng hàng Read More »