Các loại thẻ RFID

07 nhân tố chính cần đánh giá để chọn được loại thẻ RFID phù hợp

Dải tần thẻ RFID

Tương tự như các thành phần khác của hệ thống RFID, thẻ RFID phải được điều chỉnh đến dải tần chính xác cho quốc gia mà chúng được triển khai. Nếu đầu đọc đang truyền trên băng tần 902-928 MHz và cố gắng đọc các thẻ được điều chỉnh đến băng tần 865-868 MHz, các thẻ sẽ không phản hồi.

Bài học rút ra: Xem xét các quy định về dải tần số ở khu vực triển khai ứng dụng của bạn và chọn một thẻ có băng tần tương thích với khu vực đó.

07 nhân tố chính cần đánh giá để chọn được loại thẻ RFID phù hợp Read More »