quản lý tài sản

5 ví dụ về việc sử dụng RFID để quản lý công cụ, dụng cụ

Chương 1: Thiết lập danh mục hàng hóa

Bước đầu tiên trong việc xây dựng kho hàng hiệu quả là viết ra danh sách tất cả các loại mặt hàng của bạn. Danh sách này nên bao gồm tất cả các mặt hàng của bạn để bán; “thành phẩm”. Khi viết danh sách này, hãy nghĩ về những thông tin sau:

  • Tên mặt hàng
    Một mô tả của mặt hàng
  • Chi phí của mặt hàng
  • Giá bán
  • Và một “Đơn vị giữ hàng” còn được gọi là SKU.

SKU sẽ là một phần thông tin quan trọng được sử dụng

5 ví dụ về việc sử dụng RFID để quản lý công cụ, dụng cụ Read More »

Công nghệ RFID trong theo dõi tài sản

Công nghệ quản lý tài sản nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn?

Tài sản cho doanh nghiệp của bạn sẽ được định nghĩa là bất kỳ vật phẩm hoặc thứ có giá trị nào mà bạn sở hữu và chúng có giá trị lớn đối với bạn. Bạn cần theo dõi những tài sản này để biết nơi ở, vị trí, người được giao và tình trạng làm việc của chúng. Để theo dõi tải sản, nó phải được gắn thẻ bằng thẻ ID duy nhất và lâu bền trong suốt quá trình sử dụng.

Thông tin nào cần thiết để quản lý tài sản?

Nói chung, tất cả các loại hàng hóa

Công nghệ quản lý tài sản nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn? Read More »

error: Content is protected !!
Call Now Button