PTL

Voice Picking FAQs – Câu hỏi thường gặp

Những điều bạn nên biết về ứng dụng công nghệ lấy hàng bằng giọng nói trong nhà kho. Và đây là những câu hỏi chúng tôi nhận được nhiều nhất: 

 • Số lượng lối đi trong kho hàng của bạn
 • Mức độ chấp nhận lỗi của khách hàng
 • Mong muốn triển khai quá trình số hoá
 • Năng lực CNTT nội bộ
 • Chi phí
 • Lợi tức đầu tư (ROI)

Tuy nhiên, có một số hướng dẫn chung giúp chỉ ra theo hướng này hay hướng khác khi đánh giá xem PTL(Pick to light), PTV(Pick to Voice) hay giải pháp khác

Voice Picking FAQs – Câu hỏi thường gặp Read More »

Pick to Voice và Pick to Light , đâu là giải pháp phù hợp cho kho hàng của bạn

Câu trả lời cho việc hệ thống chọn nào cho doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng mặt hàng, số lượng người lấy và khoảng cách giữa các điểm lấy hàng

Ngoài ra còn có một số yếu tố cần cân nhắc khác như:

 • Số lượng lối đi trong kho hàng của bạn
 • Mức độ chấp nhận lỗi của khách hàng
 • Mong muốn triển khai quá trình số hoá
 • Năng lực CNTT nội bộ
 • Chi phí
 • Lợi tức đầu tư (ROI)

Tuy nhiên, có một số hướng dẫn chung giúp chỉ ra theo hướng

Pick to Voice và Pick to Light , đâu là giải pháp phù hợp cho kho hàng của bạn Read More »

error: Content is protected !!
Call Now Button