Quản lý kho với RFID

Giải pháp quản lý kho với RFID của Trackify giúp bạn kiểm soát nhanh chóng lượng hàng tồn kho của đơn vị mình. Giải pháp RFID này là sự kết hợp của thiết bị RFID, phần mềm và thiết bị hạ tần như wifi, máy tính, sever… Quản lý kho với RFID của chúng tôi đảm bảo cung cấp chính xác và nhanh chóng nhất có thể về lượng hàng tồn kho cũng như việc tìm kiếm hàng trong kho.

Quản lý tồn kho với RFID được ứng dụng phổ biến trên thế giới, tuy nhiên ở Việt Nam ứng

Quản lý kho với RFID Read More »