7 Giải pháp theo dõi và quản lý tài sản bằng RFID tại bệnh viện

Tại sao cần theo dõi và quản lý tài sản bằng công nghệ RFID ? Nếu không có một chương trình quản lý mạnh mẽ để quản lý, kiểm đếm các thiết bị và máy móc, các bệnh viện khó có thể đối phó hiệu quả với điều này. Những hoàn cảnh như vậy gây áp lực lên lĩnh vực chăm sóc sức khỏa và làm phát sinh một số thách thức:

  • Không đủ khả năng tài chính: Ngoài việc đảm bảo đủ tiền cho trang thiết bị, một số lượng lớn các bệnh viện cũng phải vật lộn

7 Giải pháp theo dõi và quản lý tài sản bằng RFID tại bệnh viện Read More »