7 ứng dụng RFID đột phá trong quản lý và theo dõi tại bệnh viện

1. ỨNG DỤNG RFID THEO DÕI HÀNG TỒN KHO THUỐC VÀ DƯỢC PHẨM

Tại bệnh viện nói chung và trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nói riêng, thuốc – dược phẩm giữ vai trò vô cùng quan trọng. Thế nên, việc làm thế nào để có thể quản lý, kiểm soát hiệu quả “đối tượng” này cũng rất được lưu tâm. Với yêu cầu quản lý được số lượng thuốc lớn, đa dạng về chủng loại, công dụng, cập nhật được dữ liệu chính xác, kịp thời (về ngày nhập thuốc, ngày sản xuất, hạn sử dụng,…) thì RFID

7 ứng dụng RFID đột phá trong quản lý và theo dõi tại bệnh viện Read More »