Nhà máy xuất quần áo trẻ em tăng 50% nhờ áp dụng công nghệ RFID

Anjos Baby, một nhà máy ở Brazil sản xuất quần áo cho trẻ em từ sơ sinh đến bốn tuổi, đã áp dụng giải pháp nhận dạng tần số vô tuyến từ iTag Etiquetas Inteligentes để cải thiện quy trình kinh doanh của mình. Công ty sản xuất 700 loại quần áo, với 4.500 đơn vị lưu kho (SKU) cho mỗi bộ sưu tập, tổng cộng khoảng 500.000 đơn đặt hàng mỗi năm. Kể từ khi triển khai năm 2016, Anjos Baby báo cáo rằng họ đã đạt được độ chính xác 100% trong việc giao đơn đặt hàng cho khách hàng bán lẻ của mình. Hơn nữa, nhà sản xuất đã tăng trưởng 50% trong những năm gần đây, cũng nhờ vào công nghệ RFID.

Theo Emerson Botero, một đối tác của Anjos Baby, công ty hiện có toàn quyền kiểm soát các bộ phận trên dây chuyền sản xuất của mình, với việc cắt giảm 90% thời gian hoạt động. Đối với việc thanh toán, thời gian cần thiết để xử lý quần áo đã giảm 60%, không có lỗi xảy ra. Với hệ thống RFID tại chỗ, Anjos Baby có thể phân tích và kiểm tra hộp niêm phong sau khi xuất hóa đơn và dự định sử dụng công nghệ này để thúc đẩy các công đoạn sản xuất khác nhau, bao gồm thêu, dập và may. Công ty dự kiến sẽ đối mặt với những thách thức liên quan đến chi phí, nhưng họ dự đoán có thể cải thiện thu nhập của mình.

Botero nói rằng việc tích hợp hệ thống RFID với hệ thống ERP là chuyện hiển nhiên. Botero nói thêm, trong trường hợp của chúng tôi, sẽ không thể triển khai hệ thống RFID mớ mà không tích hợp vào nền tảng đang có. Chúng tôi sử dụng hệ thống ERP của Emillennium, một đối tác lâu năm của Anjos Baby và đã tâm huyết với dự án này trong nhiều năm. Nhiều cuộc họp và trao đổi đã diễn ra cho đến khi chúng tôi tham gia vào.
Cơ sở dữ liệu hoạt động cục bộ tại văn phòng của Anjos Baby.

Tại bộ phận đóng gói, các sản phẩm được gán nhãn RFID có chứa các thông tin model, color, size và thứ tự sản xuất của sản phẩm. Rất nhiều sản phẩm khác nhau được đưa đến cổng kiểm soát, nơi mà thẻ RFID gắn liền với các thùng sản phẩm được đọc vời đầu đọc và đưa vào kho.

RFID tag
Emillennium ERP tạo lập hóa đơn trước cho các sản phẩm, được tách riêng và đóng hộp. “Trước khi niêm phong các hộp, chúng tôi sẽ kiểm tra trước khi xuất hóa đơn,” Botero nói. Tại thời điểm đó, chúng tôi có chắc chắn rằng các sản phẩm đóng hộp đáp ứng đơn đặt hàng một cách hoàn hảo hay không, và chúng tôi phát hành nó để xuất hóa đơn.

Theo các nhà quản lý của nhà máy, giải pháp RFID đã đáp ứng được kỳ vọng của họ. Botero báo cáo: “Lợi nhuận thu được là rất lớn, với hiệu quả cao trong các cộng đoạn mà công nghệ được áp dụng.” “Các nhân viên rất ấn tượng với kết quả và cảm thấy vô cùng hữu ích vì có thể thực hiện các chức năng này.”
Các lợi ích khác đã vượt ra ngoài mong đợi của nhà máy. Khách hàng – là các cửa hàng bán lẻ, nhận sản phẩm của nhà máy có tùy chọn kiểm soát điểm bán hàng mà không cần phải dán nhãn sản phẩm vì tất cả các sản phẩm do nhà máy sản xuất ra đều đã được dán nhãn RFID.
Ngoài ra, với những khách hàng mà chưa áp dụng kiểm soát hàng tồn kho và số lượng hàng bán qua RFID, thì hình ảnh của một công ty hiện đại, áp dụng công nghệ trong quản lý vẫn còn trong tâm trí họ.

Liên hệ với chúng tôi

error: Content is protected !!
Call Now Button