Ứng dụng RFID trong chăn nuôi gà

Ứng dụng RFID trong chăn nuôi gà

Các ứng dụng của RFID vào quản lý gia cầm hầu hết tập trung vào các vấn đề sau:

  • Giám sát thông minh quá trình chăn nuôi
  • Phòng chống dịch bệnh
  • Phục vụ trong quá trình mua / bán

Các loại thẻ

Các ứng dụng RFID trong quản lý gia cầm đều sử dụng loại thẻ RFID dạng vòng đeo chân. Có 2 loại vòng đeo chân phổ biến

  • Loại mở: Chip trong thẻ mở chủ yếu sử dụng loại chip tần số thấp 125KHZ hoặc 134.2Khz, tương ứng với khoảng cách đọc từ 3-20cm.
  • Loại đóng: Chip trong thẻ

Ứng dụng RFID trong chăn nuôi gà Read More »