2 ví dụ về việc sử dụng RFID để tự động hóa hệ thống phân loại hàng hóa và băng tải

Tổng quan

Trong ngành công nghiệp, băng tải hàng được sử dụng rộng rãi từ đóng gói sản phẩm đến vận chuyển, khai thác khoáng sản thực phẩm và dịch vụ. 

Một số nghiệp vụ chính mà RFID có thể hỗ trợ trong quá trình tự động hóa bao gồm:

  • Xác minh đơn hàng;
  • Xác minh và theo dõi vận chuyển hàng hóa;
  • Theo dõi hàng hóa được bán ra;
  • Phân loại hàng hóa;
  • Dự báo bảo trì, bảo dưỡng.

Tự động hóa trong công nghiệp

Áp dụng công nghệ RFID tại các nhà máy, kho hàng hay toàn bộ chuỗi cung ứng góp phần mang

2 ví dụ về việc sử dụng RFID để tự động hóa hệ thống phân loại hàng hóa và băng tải Read More »