Tính giờ giải chạy và đua xe bằng công nghệ RFID

Tính giờ giải chạy và đua xe – Giới thiệu

Việc đo đếm thời gian chính xác có thể được thực hiện thông qua một số phương pháp khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến nhất được sử dụng hiện nay.

  • Thủ công / Viết  tay – Đồng hồ bấm giờ và giấy có thể được sử dụng hiệu quả để tính giờ cho các cuộc đua nhỏ bằng cách đơn giản là giữ thời gian và ghi số yếm (biển tên) khi những người tham gia vượt qua vạch đích.
  • Chụp ảnh tại vạch đích

Tính giờ giải chạy và đua xe bằng công nghệ RFID Read More »