Quản lý kho bằng RFID để hướng tới một hệ thống kho tự động và thông minh hơn

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HIỆN TẠI CỦA CÁC KHO HÀNG HIỆN NAY

Các hệ thống quản lý kho hàng hiện tại đa số được thực hiện bằng cách thủ công qua các loại tài liệu sổ sách hoặc khá hơn chút nữa là sử dụng công nghệ mã vạch. Tuy nhiên, đối với một số môi trường bảo quản đặc biệt khắc nghiệt thì kiểm kho một cách thủ công dường như là điều bất khả thi. Các quản lý cũ này làm mất rất nhiều thời gian cũng như có thể gây nguy hiểm về mặt con người. 

Quản lý kho bằng mã vạch
Quản

Quản lý kho bằng RFID để hướng tới một hệ thống kho tự động và thông minh hơn Read More »