5 ví dụ về việc sử dụng RFID để quản lý công cụ, dụng cụ

Chương 1: Thiết lập danh mục hàng hóa

Hình ảnh minh họa

Bước đầu tiên trong việc xây dựng kho hàng hiệu quả là viết ra danh sách tất cả các loại mặt hàng của bạn. Danh sách này nên bao gồm tất cả các mặt hàng của bạn để bán; “thành phẩm”. Khi viết danh sách này, hãy nghĩ về những thông tin sau:

  • Tên mặt hàng
    Một mô tả của mặt hàng
  • Chi phí của mặt hàng
  • Giá bán
  • Và một “Đơn vị giữ hàng” còn được gọi là SKU.

SKU sẽ là một phần thông tin quan trọng được sử

5 ví dụ về việc sử dụng RFID để quản lý công cụ, dụng cụ Read More »