Trackify

Ứng dụng công nghệ RFID trong ngành chăn nuôi bò

Theo thống kê tại Hội nghị đánh giá thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2008-2018 và định hướng chăn nuôi giai đoạn 2020-2030 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhiều ý kiến của các chuyên gia đã đánh giá những kết quả và nỗ lực vượt bậc của ngành chăn nuôi trong giai đoạn trên với tốc độ tăng trưởng trung bình khá cao cả về năng suất, sản lượng thịt, trứng, sữa hay sự mở rộng quy mô đàn, phát triển của ngành thức ăn chăn nuôi cũng như chi phí sản

Ứng dụng công nghệ RFID trong ngành chăn nuôi bò Read More »