Lưu trữ thông tin thẻ RFID: Ghi vào chip hay liên kết vào cơ sở dữ liệu

Lưu trữ thông tin thẻ RFID: Ghi vào chip hay liên kết vào cơ sở dữ liệu

Giới thiệu

Việc mã hóa thông tin trực tiếp vào bộ nhớ của thẻ RFID không phải là cách duy nhất để đọc thông tin về hàng hóa hoặc tài sản… được gắn thẻ, điều này cũng có thể được thực hiện qua việc liên kết với cơ sở dữ liệu. Trên thực tế, việc sử dụng cơ sở dữ liệu và liên kết số EPC của thẻ với một bản ghi trong cơ sở dữ liệu hoặc một file thông tin cụ thể là cơ chế phổ biến hơn so với việc mã hóa thông tin (encode) vào thẻ.…

Lưu trữ thông tin thẻ RFID: Ghi vào chip hay liên kết vào cơ sở dữ liệu Read More »