Các chức năng cần phải có của một hệ thống quản lý kho hàng

03 chức năng chính của hệ thống quản lý kho hàng

Quản lý hàng tồn kho

 1. Theo dõi và phân bổ hàng tồn kho trong kho hoặc DC.
 2. Quản lý vị trí và lập kế hoạch lưu kho.
 3. Quản lý các biên bản nhập kho và lưu kho.
 4. Lập kế hoạch và lịch trình luân chuyển hàng hóa trong kho.
 5. Quản lý việc phát hành đơn hàng đi và kế hoạch điều phối vận tải.
 6. Lập kế hoạch và quản lý số lượng hàng tồn kho.

Tạo & Thực hiện Công việc

 1.  Lập kế hoạch hoạt động công việc chi tiết theo nhiệm vụ và khu vực.
 2. Quản lý và phân bổ lao động theo hoạt động và khu vực.
 3. Tạo, giải phóng và quản lý các phân công công việc.
 4. Điêu hướng các tác vụ nhập và xuất kho: Nhận, lưu kho, bổ sung, chọn, đóng gói, bốc hàng và trả hàng

Phân tích & Báo cáo

 1. Kiểm kê và lưu trữ
 2. Thực hiện công việc, nhiệm vụ và phân công
 3. Năng suất và hiệu suất lao động
 4. Trạng thái đơn hàng
 5. Trang thiết bị trong kho

Quản lý kho bằng các phần mềm liên quan khác

Trong khi hầu hết các nhà kho và DC ngày nay sử dụng Hệ thống Quản Lý Kho chuyên dụng, thì nhiều nhà kho dựa vào khả năng quản lý kho và kiểm kê của các hệ thống phần mềm khác, bao gồm ERP, hệ thống quản lý đơn hàng hoặc phần mềm kế toán.

Tuy nhiên, các hệ thống khác nhau cung cấp các mức năng lực khác nhau. Ví dụ: nhiều hệ thống ERP và phần mềm kế toán cung cấp khả năng theo dõi hàng tồn kho cơ bản (lượng hàng tồn kho của một sản phẩm nhất định trong kho), nhưng chúng có thể không theo dõi chi tiết hàng tồn kho đến cấp thùng (số lượng sản phẩm ở mỗi vị trí – vị trí nhận hàng chuyển tiếp so với quá tải, v.v.).

Các tiện ích bổ sung cho hệ thống quản lý kho hàng

Ngoài ra, các DC thường mua các mô-đun bổ trợ để bổ sung khả năng kho và kiểm kê cơ bản của hệ thống WMS hoặc ERP của họ. Ví dụ, nhiều nhà kho mua các hệ thống quản lý lao động độc lập để cung cấp các công cụ theo dõi năng suất, lập kế hoạch lực lượng lao động và tiêu chuẩn lao động phong phú hơn.

Tương tự như vậy, các DC ngày càng phổ biến bổ sung hệ thống quản lý kho hàng của họ bằng các hệ thống xử lý kho hoặc phân luồng bên ngoài. Nhiều DC sử dụng hệ thống kiểm soát kho hàng (Warehouse Control Systems – WCS) để quản lý việc thực hiện các quy trình xử lý tự động.

Ngày càng có nhiều giải pháp tối ưu hóa kho hàng để sắp xếp và tối ưu hóa chuyển động vật lý của sản phẩm bởi con người và / hoặc máy móc, bao gồm cả rô bốt di động tự động (Autonomous Mobile Robots – AMR).

Các chức năng của hệ thống quản lý kho hàng

Liên hệ với chúng tôi

error: Content is protected !!
Call Now Button