Giải pháp mới cho bài toán theo dõi và quản lý tài sản

Làm thế nào công nghệ RFID có thể nâng cao hiệu năng trong ứng dụng quản lý tài sản?

Quản lý tài sản theo phương pháp thủ công gần như đã trở thành quá khứ khi quy mô của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà máy ngày càng được mở rộng và nhu cầu tự động hóa ngày càng cao. Trong khi RFID đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến để quản lý tài sản, một số tổ chức vẫn chưa thực hiện và tiếp tục theo dõi thủ công hàng tồn kho. Trên thực tế, theo nghiên cứu của chúng tôi, 60% các nhà máy, trung tâm dữ liệu vẫn đang tiến hành đếm hàng tồn kho thủ công.

Có một số lý do khiến các tổ chức lựa chọn theo dõi thủ công hàng tồn kho của họ – họ vẫn luôn thực hiện theo cách đó, nhưng phương pháp thủ công để theo dõi tài sản đang ngày càng cho thấy nhiều vấn đề. Từ:

  • Khoảng thời gian cần thiết để tiến hành kiểm kê thủ công quá lâu
  • Con người và chi phí liên quan 
  • Sự thiếu chính xác trong quá trình nhập/xuất/điều chuyển
  • Sai số lượng hàng tồn kho 

Các vấn đề trên dẫn đến sự tốn kém cho doanh nghiệp của bạn trong quá trình quản lý và vận hành. Nhưng có một cách tốt hơn để vượt qua được các bất cập nêu trên.

Quản lý tài sản CNTT dựa trên RFID đang bùng nổ một con đường đổi mới và tạo ra các tiêu chuẩn công nghiệp mới. Nó thay đổi bộ mặt của cách các nhà máy, trung tâm dữ liệu và các nhà quản lý CNTT kiểm kê và báo cáo để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ quy định và bảo mật. Với tùy chọn tự động hóa quản lý tài sản CNTT, các tổ chức đang được hưởng lợi từ hàng tồn kho nhanh hơn, thường xuyên hơn và cập nhật tự động để sử dụng tài sản tốt hơn. Chưa kể khả năng đáp ứng yêu cầu báo cáo tài chính và tuân thủ.

 

Tôi đã xem sự thay đổi này diễn ra trực tiếp. Tôi làm việc cùng với những người thay đổi trò chơi và tôi có một hàng ghế đầu để thành công của khách hàng ngày này qua ngày khác. Khi nói đến quản lý tài sản CNTT, RFID chỉ cung cấp nhiều tùy chọn hơn cho một giải pháp quản lý tài sản doanh nghiệp hoàn chỉnh.

  • Chính xác hơn
  • An toàn hơn
  • Yên tâm hơn

Công nghệ RFID cho phép các tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy quản lý tài sản của họ một cách đơn giản hơn, chính xác hơn, an toàn và đáng tin cậy hơn trong khi vẫn tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và các nguồn lực quan trọng khác.

Liên hệ với chúng tôi

error: Content is protected !!
Call Now Button