Trackify

Điểm danh – Chấm công với UHF RFID

Làm thế nào để chúng ta gắn thẻ vào học sinh, sinh viên, nhân viên mà :

  • Không bị nặng nề
  • Không bị mất, bị hỏng
  • Không bị lấy cắp, sử dụng sai mục đích
  • Không bị che phủ bởi