Trackify

Điểm danh – Chấm công với UHF RFID

Làm thế nào để chúng ta gắn thẻ vào học sinh, sinh viên, nhân viên mà :

  • Không bị nặng nề
  • Không bị mất, bị hỏng
  • Không bị lấy cắp, sử dụng sai mục đích
  • Không bị che phủ bởi các lớp quần áo hoặc các thiết bị điện tử khác
  • Trong khi vẫn đảm bảo được phạm vi đọc thẻ

Hiểu được các yếu tố về thẻ RFID thường là chìa khóa để xác định xem UHF RFID có thể hoạt động cho ứng dụng theo dõi nhân sự hay không. Các công ty hiện đang theo dõi nhân