ỨNG DỤNG RFID TRONG sẢN XUẤT - NHÀ MÁY

wb iot for awd 1 final vie 200312.00 01 17 11.still338 ứng dụng rfid trong sản xuất

Internet Vạn vật (IoT) Giúp Nông dân tiết kiệm nước trồng lúa như thế nào?

“Cây lúa là cuộc sống của chúng tôi, vậy mà người ta không muốn chúng tôi trồng lúa nữa,” anh Phạm Văn Tuân, một nông dân ở Cần Thơ, Việt Nam than phiền. “Các ông ở thành phố Hồ Chí Minh kêu là ruộng lúa của chúng tôi gây ra biến đổi khí hậu và làm cạn kiệt nguồn nước.”

Chi tiết »
error: Content is protected !!