ỨNG DỤNG RFID TRONG QUẢN LÝ KHO HÀNG

Ứng dụng RFID trong quản lý kho hàng

Khó khăn và thách thức

Khó khăn trong kiểm kê

Kiểm kê và theo dõi tồn kho tốn nhiều thời gian và nhân lực làm chậm luồng luân chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng.

Dữ liệu không nhất quán

Dữ liệu hàng hóa hay bị thiếu, sai sót hoặc trùng lặp.

Chi phí đào tạo nhân viên cao

Với quy mô kho lớn, việc đào tạo nhân viên tốn nhiều thời gian, có thể từ vài tuần đến vài tháng.

Dễ xảy ra lỗi, sai sót do con người

Các phương pháp quản lý cũ dễ xảy ra sai sót, thất thoát do trong quy trình không có bước xác thực.

Vấn đề tự động hóa

Không thể hoặc rất khó đưa tự động hóa vào các quy trình vận hành.

Các chi phí tiềm ẩn

Sai sót và chậm chạp trong các thao tác nghiệp vụ hàng ngày dẫn đến các công ty khó kiểm soát và đo đếm sự thiếu hụt về chi phí một cách tường minh.

Giải pháp

WebPie Automation 011 ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Luân chuyển hàng hóa trong kho

Ứng dụng RFID trong quản lý kho hàng

Kiến trúc phần mềm WMS

WMS Functionality ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Chức năng phần mềm

Nhóm chức năng Inbound

Engineering USA Warehouse Management System WMS ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Nhóm chức năng Outbound

Screen Shot 2021 08 23 at 22.16.56 ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng
Screen Shot 2021 08 23 at 22.17.55 ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Nhóm chức năng Inventory

Screen Shot 2021 08 23 at 22.17.08 1 ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng
Screen Shot 2021 08 23 at 22.17.55 ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Nhóm chức năng Warehouse

manager wms ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng
packages ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Nhóm chức năng Order

OMOverview ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng
OMFilters ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Nhóm chức năng Tracking

IM Tracking ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Nhóm chức năng Reporting

Supply Chain Warehouse Management@2x ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Các loại kho hỗ trợ

Image 1.5fa02fe9ec58b ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Ứng dụng RFID vào quản lý kho

Trackify giúp đơn giản hóa quy trình quản lý kho bằng cách áp dụng giải pháp tổng thể để theo dõi, kiểm đếm và kiểm soát hàng hóa bằng việc áp dụng công nghệ RFID.

Kiểm đếm

RFID giúp kiểm đếm nhanh chóng trong quá trình giao-nhận hàng hóa

Kiểm kê

RFID giúp giảm 90% thời gian cần thiết để kiểm kê hàng hóa

Tìm kiếm nhanh

Đầu đọc RFID cầm tay giúp quá trình tìm kiếm diễn ra nhanh chóng. Tiết kiệm tối thiểu 30% thời gian

Cổng kiểm soát hàng hóa

RFID tự động thu thập và ghi nhận thông tin luân chuyển ra-vào của hàng hóa

Hiệu quả mang lại

1470399667 Newsletter 1 ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Độ chính xác tồn kho

Kiếm soát độ tồn kho chính xác trên 95%

1470399656 Branding ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Chi phí nhân công

Giảm 10% - 40% chi phí nhân công

1470399671 SEO ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Kiểm kê nhanh

Giảm 90% thời gian kiểm kê

1470399667 Newsletter ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Chi phí lưu kho

Tăng 20% tỷ lệ không gian sắp xếp hàng hóa​

1470399715 E Commerce ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Lấy hàng vào giao hàng

Tăng tốc độ lấy hàng và giao hàng lên 10%

1470399674 App Development ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

An ninh kho

Giảm 50% tỷ lệ thất lạc và mất cắp hàng hóa

1470399594 Web Design ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Chi phí hậu cần

Giảm 2% - 13% chi phí hậu cần

1470399662 Marketing ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Giảm lượng tồn kho

Giảm 10%- 30% lượng hàng hóa tồn kho

1470399614 Social Media ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng

Tính sẵn có của sản phẩm

Giảm thiểu tình trạng hết hàng tới 80%

Khách hàng tiêu biểu

Rất nhiều khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trackify, từ các chuỗi bán lẻ đến các doanh nghiệp sản xuất và kho vận có quy mô lớn.

Bạn muốn quy trình quản lý kho đơn giản với hiệu suất và độ chính xác vượt trội?

Đồng hành cùng Trackify để doanh nghiệp của bạn bứt phá

warehouse ứng dụng rfid trong quản lý kho hàng
error: Content is protected !!