January 1, 2021

Công nghệ RFID trong theo dõi tài sản

Công nghệ quản lý tài sản nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn?

Tài sản cho doanh nghiệp của bạn sẽ được định nghĩa là bất kỳ vật phẩm hoặc thứ có giá trị nào mà bạn sở hữu và chúng có giá trị lớn đối với bạn. Bạn cần theo dõi những tài sản này để biết nơi ở, vị trí, người được giao và tình trạng làm việc của chúng. Để theo dõi tải sản, nó phải được gắn thẻ bằng thẻ ID duy nhất và lâu bền trong suốt quá trình sử dụng.

Thông tin nào cần thiết để quản lý tài sản?

Nói chung, tất cả các loại hàng

RFID Technology for Asset Management 1 công nghệ RFID

7 lĩnh vực chính sử dụng công nghệ RFID để quản lý tài sản

Vì vậy, chỉ với phần giới thiệu cơ bản về công nghệ RFID, chúng ta sẽ khám phá ra những lĩnh vực đang sử dụng công nghệ RFID là gì. RFID là dạng viết tắt của Công nghệ tần số vô tuyến. Nó được sử dụng thông qua một thẻ. Một thẻ được đặt trên tài sản và đầu đọc quét thẻ qua đó nó tìm đọc tất cả các thông tin chi tiết của tài sản. Nó hoạt động trên công nghệ dựa trên tần số vô tuyến.

Có một số lĩnh vực đang sử dụng RFID để quản

Công nghệ RFID trong ngành phục vụ

Công nghệ RFID đã tạo ra cuộc cách mạng trong ngành khách sạn như thế nào?

Công nghệ RFID được phát minh vào năm 1948 và ban đầu được sử dụng cho các ứng dụng quân sự. Ngày nay, RFID được sử dụng trong nhiều lĩnh vực vì những ưu điểm vượt trội của nó mang lại. Một trong số đó là ngành khách sạn.

Ngành khách sạn là một trong những ngành phát triển nhanh nhất. Theo Statista, giá trị bán lẻ của ngành khách sạn toàn cầu đạt 466,57 tỷ đô la Mỹ vào năm 2014 và năm 2018 đã trên 600 tỷ đô la Mỹ.

Chúng ta đều biết rằng một trong những

error: Content is protected !!
Call Now Button