Day: December 26, 2020

Quản lý hàng tồn kho

9 bước để giải quyết các vấn đề thường gặp về quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho

Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, bạn đã biết hiệu quả tồn kho quan trọng như thế nào để thu hút nhiều khách hàng hơn và đáp ứng nhu cầu của họ. Nếu bạn muốn có danh tiếng thương hiệu tích cực, bạn sẽ cần phải cung cấp dịch vụ đặc biệt ở tốc độ cao nhất — sau cùng, đây là điều mà khách hàng mong đợi. Dưới đây là cách giải quyết các vấn đề về hàng tồn kho phổ biến để đảm bảo tính sẵn có của sản

Kiểm soát tồn kho bằng công nghệ RFID

Cách ZARA kiểm soát hàng tồn kho bằng công nghệ RFID

Công nghệ RFID cho phép Zara theo dõi các mặt hàng trên khắp các quốc gia và điều hành một đế chế quần áo được tổ chức trơn tru. Ưu điểm lớn nhất là khâu sản xuất ở đó việc gắn thẻ RFID cho phép các công đoạn được thực hiện nhanh và chính xác. Khi nói đến quản lý hàng tồn kho, RFID là hệ thống chính xác nhất hiện có.

Đổi mới quy trình

Hệ thống RFID mã hóa từng quần áo khi sản xuất, cho phép chúng được theo dõi từ quá trình phân phối. Khi doanh

error: Content is protected !!