Day: December 25, 2020

Ứng dụng RFD trong bán lẻ thời trang

Tại sao áp dụng công nghệ RFID lại trở thành các nhu cầu thiết yếu của các chuỗi bán lẻ thời trang

Công nghệ RFID

Lợi ích của công nghệ RFID bao gồm – nhưng không giới hạn – cải thiện hàng tồn kho và độ chính xác khi vận chuyển từ cửa hàng, cùng với doanh thu và lợi nhuận cao hơn. Đối với nhiều cửa hàng bán lẻ hàng may mặc hàng đầu, hiệu quả đầu tư (ROI) sớm vượt qua chi phí đầu tư ban đầu của việc tích hợp giải pháp dựa trên RFID. Và với bối cảnh bán lẻ trực tuyến ngày càng cạnh tranh, công nghệ RFID đã trở thành nhu cầu thiết yếu cho các

Ứng dụng RFID trong bán lẻ

Inditex triển khai công nghệ RFID trong các cửa hàng của mình

Công nghệ RFID mã hóa từng hàng may mặc trong các trung tâm hậu cần, có nghĩa là khi các lô hàng đến cửa hàng hai lần một tuần, hệ thống sẽ xác định ngay kích cỡ và mẫu mã nào cần bổ sung. Tương tự, hệ thống thúc đẩy dịch vụ khách hàng nâng cao bằng cách cho phép, với sự trợ giúp của công nghệ tiên tiến, xác định ngay kích thước sẵn có tại cửa hàng, ở các cửa hàng lân cận hoặc trực tuyến.

Dự án đã hoạt động tại hơn 700 cửa hàng Zara và

error: Content is protected !!