rfid tags RFID IOT TRACKIFY

Kinh nghiệm lựa chọn thẻ RFID ở những môi trường khắc nghiệt

Làm thế nào công nghệ RFID có thể nâng cao hiệu năng trong ứng dụng quản lý tài sản?

Quản lý tài sản theo phương pháp thủ công gần như đã trở thành quá khứ khi quy mô của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà máy ngày càng được mở rộng và nhu cầu tự động hóa ngày càng cao. Trong khi RFID đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến để quản lý tài sản, một số tổ chức vẫn chưa thực hiện và tiếp tục theo dõi thủ công hàng tồn kho. Trên thực tế, theo nghiên