stitch 1140x475 1

Stitch Fix: cách mà một công ty thời trang bình thường cũng có thể chuyển đổi số

Đầu tiên, hãy nhìn lại một phút. Stitch Fix được thành lập vào năm 2011 dưới dạng dịch vụ trực tuyến cá nhân trực tuyến và chọn dịch vụ quần áo, giày dép và phụ kiện cho khách hàng của mình dựa trên khảo sát phong cách rộng rãi (ví dụ: dữ liệu). Nhà “tạo mẫu” chọn quần áo càng siêu thì Stitch Fix lại kiếm được nhiều tiền hơn. Và đó là nơi mà sự ám ảnh về dữ liệu của công ty cất tiếng nói. Và điều này đang thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số bán lẻ